En upplevelse i självstyrd inlärning

En upplevelse i självstyrd inlärning
En intensiv, upplevelsebaserad kurs i självstyrd inlärning och agila metoder. Min fokus är föräldrar,  lärare och rektorer som vill bli bättre på att tillgodose individens behov samt lära sig att utveckla en medveten kultur av tillit, samtycke och respektfull  kommunikation. Kursen är samskapande.

 

En intensiv, upplevelsebaserad kurs i agila metoder och självstyrd inlärning
Är du intresserad av en veckas intensivkurs i agila metoder och självstyrd inlärning för den grupp du arbetar med?
Min fokus är föräldrar, lärare och rektorer som vill bli bättre på att tillgodose individens behov samt lära sig att utveckla en medveten kultur av tillit, samtycke och respektfull kommunikation.  

 

Verktyg för ökad kreativitet och effektivitet
Som kursdeltagare får du lära dig:

  • Konkreta agila verktyg
  • Metoder för tillitsskapande kommunikation
  • Hur samskapande stimulerar utveckling

Kursen är upplevelsebaserad, vilket ger mycket konkreta insikter i hur självstyrd inlärning och agila metoder fungerar i praktiken samt hur du lägger grunden till en autentisk, öppen och trygg miljö.
Mer om agil inlärning här!

Kursen riktar sig till föräldrar, lärare och rektorer som vill:

  • Skapa en miljö där barnens röster blir hörda
  • Stimulera till eget ansvar, initiativ- och problemlösningsförmåga
  • Öka individens inflytande genom metoder för samskapande
  • Skapa en transparent och öppen miljö
  • Utveckla kreativa arbetssätt som gör det lättare att möta nya utmaningar

Viktigt att veta!
Eftersom kursen handlar om agila metoder och självstyrd inlärning, är deltagarnas aktiva medverkan en förutsättning. Det betyder att varje deltagare behöver vara fysiskt och mentalt närvarande och aktivt delta i processen. Om du är osäker på vad det innebär eller har andra frågor är du varmt välkommen att kontakta mig direkt: rebecka.koritz@gmail.com

 

Bakgrund
Agilitet är ett samlingsord för flexibilitet, anpassningsförmåga och rörelse – saker som vi alla behöver för att kunna fungera i dagens föränderliga samhälle.

En agil organisation kan agera snabbt och effektivt på möjligheter och risker som uppstår både internt och i den externa miljön. Kreativitet, effektivitet och produktivitet ökar samtidigt som individen når större frihet och inflytande. Kort och gott: både organisation och individ mår och gör bättre.  

Ett samlat agilt arbetssätt uppstod först inom mjukvarubranschen i USA år 2001. Sedan dess har modellen vidareutvecklats och spritts till företag, organisationer och alternativa skolor – bland annat så kallade Agile Learning Centers (ALCs), demokratiska skolor där barn och ungdomar själva kan styra över sin egen inlärning.

Pris per person: 6000 SEK

Klicka tillbaks till Workshops!