Mitt barns bästa

En åtta timmar lång workshop bestående av fyra moduler. Den här workshopen är för dig som vill få en fördjupad förståelse för vad barn behöver och är kapabla till. Du får tillfälle att reflektera över din roll i ditt barns liv, och hur du påverkas av samhällets strukturer i ditt sätt att möta och bemöta ditt barn. Du får större medvetenhet kring dina egna mönster och värderingar, vilket gör att du kan bli ett tydligare stöd för ditt barn.

Kursen är mestadels upplevelsebaserad. Jag vill skapa möjligheter för genuina erfarenheter och reflektion, eftersom det är så vi lättast lär oss och faktiskt minns. Det gör att det inte handlar om ”en sanning” som jag lär ut (även om jag naturligtvis delar med mig av mina kunskaper och min erfarenhet), utan snarare vilken du vill ska vara din sanning i förhållande till ditt barn – oavsett ålder.

IMG-20181022-WA0139Mitt barn i framtiden
Vår kollektiva intelligens har skapat ett samhälle som definierar framgång på ett sätt vi kanske inte alltid köper. Vad är framgång för dig? Hur tänker du dig ditt barn i framtiden? Vad har du för förhoppningar och önskningar för ditt barn?
I den här modulen utforskar vi  samhällets strukturer, hur det påverkat oss men också hur de håller på att förändras. Hur kan vi mer aktivt bli en del av den förändringen, mer medvetna men också mer kongruenta med det vi vill erbjuda våra barn?

IMG-20181022-WA0145Hand i hand
I den här modulen utforskar vi hur barn inte bara lär sig innehåll, utan faktiskt också (och mer!) från sammanhanget hen befinner sig i. Så, utöver ämnen, vad mer lär vi oss i skolan? Hur påverkar det våra liv? Hur kan jag skapa ett hälsosamt sammanhang för mitt  barn? Och om  jag är en del av det sammanhanget: hur kan jag bli den bästa förebilden för mitt barn?

IMG-20181015-WA0111Leka eller lära?
Om jag låter mitt barn göra det hen vill, gör hen inget annat än leker. Är lek inget annat än lek, eller finns det mer bakom leken än vi är vana att tro? Hur lär sig barn allra bäst? Kan barn lära sig utan att någon lär dem? Och, borde jag leka mer med mitt barn? Om så är fallet: hur? I den här modulen utforskar vi leken och dess vikt för naturlig inlärning.

IMG-20181009-WA0015Frihet att lära
Vi vill alla att våra barn ska lära sig det de behöver för att kunna leva de liv de vill. Men, hur vet vi vad det är? Och litar jag verkligen på mitt barns inre visdom och naturliga förmåga att lära sig? Var går gränsen mellan mina behov och mitt barns behov? Hur kan jag stödja  mitt barn att lära sig fritt, genom maximalt stöd och minsta möjliga interferens?

Kurspris per person: 2000 SEK
Inbetalningen swishar du enkelt till: +529511570806

Datum: lördag 31 augusti och söndag 1 september
Tid: 10:00-15:00 med en timmes lunchpaus (lunch ingår ej)
Plats: Stockholm (var exakt fastställs senare!)

Anmäler dig gör du här.

Klicka tillbaks till Workshops!

Annonser