Mitt barns bästa

Bli den förälder ditt barn behöver!

  • Tror du på barns medfödda förmåga att utvecklas?
  • Känner du dig ibland otillräcklig i din roll som stöttande förälder?
  • Fungerar ditt barn inte i skolan?
  • Vill du utveckla dina tankar kring föräldraskap och barns behov med andra likasinnade?

I den här kursen får du insikterna för att stötta ditt barn att bli en trygg, stark, självständig fritt tänkande människa, fullt kapabel att ta sin framtid i sina egna händer.
Vi är alla starkt påverkade av den kultur och den sociala omgivning som vi vuxit upp i och är del av. Oavsett om vi som vuxna delar de värderingar som vi fått med oss, så för vi medvetet och omedvetet över dessa på våra barn. Det gör att vi kanske inte alltid blir det stöd vi skulle vilja vara som föräldrar.
Den här kursen ger dig större medvetenhet kring dina egna mönster och värderingar. Du för möjlighet att utforska grundläggande värdefrågor, och diskutera några av de allra viktigaste frågeställningarna kring dig och ditt barn.

  • Vad är det ditt barn verkligen behöver?
  • Vilka är dina värderingar kring barn och föräldraskap?
  • Hur kan du bli en bättre förebild för ditt barn?

Barn har en medfödd drivkraft till att växa, utvecklas och lära sig. I Mitt Barns Bästa får du insikter och perspektiv för att stödja ditt barns fria utveckling.

IMG_20190823_133420_836 (1)Modul 1: Mitt barn i framtiden
Vår kollektiva intelligens har skapat ett samhälle som definierar framgång på ett sätt vi kanske inte alltid köper. Vad är framgång för dig? Hur tänker du dig ditt barn i framtiden? Vad har du för förhoppningar och önskningar för ditt barn?
I den här modulen utforskar vi samhällets strukturer, hur det påverkat oss men också hur de håller på att förändras. Hur kan vi mer aktivt bli en del av den förändringen, mer medvetna men också mer kongruenta med det vi vill erbjuda våra barn?

IMG-20181022-WA0145

Modul 2: Hand i hand
I den här modulen utforskar vi hur barn lär sig främst från sammanhanget de befinner sig i. Så, utöver ämnen, vad mer lär vi oss i skolan? Hur påverkar det våra liv? Hur kan jag skapa ett hälsosamt sammanhang för mitt barn? Och om jag är en del av det sammanhanget: hur kan jag bli den bästa förebilden för mitt barn?

 

IMG_20190831_122355_331

Modul 3: Leka eller lära?
Om jag låter mitt barn göra det hen vill, gör hen inget annat än leker. Är lek inget annat än lek, eller finns det mer bakom leken än vi är vana att tro? Hur lär sig barn allra bäst? Kan barn lära sig utan att någon lär dem? Och, borde jag leka mer med mitt barn? Om så är fallet: hur? I den här modulen utforskar vi leken och dess vikt för naturlig inlärning.

 

 

IMG_20190818_142050_422 (1)Modul 4: Frihet att lära
Vi vill alla att våra barn ska lära sig det de behöver för att kunna leva de liv de vill. Men, hur vet vi vad det är? Och litar jag verkligen på mitt barns inre visdom och naturliga förmåga att lära sig? Var går gränsen mellan mina behov och mitt barns behov? Hur kan jag stödja mitt barn att lära sig fritt?

 

 

 

Kurspris per person: 2500 kronor
Inbetalningen swishar du enkelt till: +529541501520
Eftersom jag reser från Mexiko till Sverige enbart för att ge denna kurs, kan du dessvärre inte få tillbaka din kursavgift om du avbokar.
Early bird: om du betalar innan den 15 januari är priset 2000 kronor

Datum: 7-8 mars
Plats: Götgatan 37 (Södergården), Stockholm
Tid
: 10:00-15:00 med en timmes lunchpaus (lunch ingår ej)
Kursledare: Rebecka Koritz (mer om Rebecka finner du här!)

Anmäler dig gör du här.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare.