Riskerna med självstyrd inlärning

Jag har märkt att många vuxna, utan att egentligen ha några belägg för det, anser att självstyrd inlärning är något flummigt, till och med farligt eller riskfyllt. Därför har jag bestämt mig för att skriva lite om de risker det innebär när man väljer att satsa på en så pass annorlunda form av utbildning för … Fortsätt läsa Riskerna med självstyrd inlärning

Är det ordning och reda som behövs för att barn ska lära sig? 

De flesta vuxna jag känner, bär omedvetet på en rätt ingrodd programmering av hur de tror att det måste gå till för att ett barn ska kunna lära sig. Det är vår egen skolgång som har programmerat detta tänkande och som format våra idéer om hur vi tror att inlärning sker. Programmeringen ser ut ungefär så här: … Fortsätt läsa Är det ordning och reda som behövs för att barn ska lära sig? 

Ett samtal kring homeschooling, unschooling, skolplikt och demokrati. 

I juli hade jag den oerhörda förmånen att vara värd för ett underbart djupt, spännande och tidvis väldigt roligt samtal kring en inlärningsmiljö och inlärningssituation som sedan 2011 är olaglig i Sverige.  Anna Brix Thomsen, Viktoria Berkestam Drysén och Jens Peter de Pedro gav två timmar av sin tid, för att ge ett nytt och … Fortsätt läsa Ett samtal kring homeschooling, unschooling, skolplikt och demokrati. 

Om rätten att få utvecklas och lära sig på sina egna villkor

Jag har under de senaste sju åren haft förmånen om att vara med om en pedagogisk resa som heter duga. Jag har startat tre alternativa utbildningsprojekt, lämnat över de första två till andra att vidareutveckla, tagit min son ur skolan och blivit en "oskolande" mamma. Men framför allt har det varit en resa som skett … Fortsätt läsa Om rätten att få utvecklas och lära sig på sina egna villkor