Kommentarer från tidigare kursdeltagare

Kommentarer från tidigare deltagare:

”Tack Rebecka för bästa, bästa kursen! Önskar av hela mitt hjärta att precis ALLA vuxna människor som har med barn att göra fick gå samma kurs!”

Anna-Lena Utterström

”Den här utbildningen hjälper dig att skala bort konstruerade föreställningar om vad ”ett gott föräldraskap” är så att du kan göra medvetna val utifrån dina egna kunskaper och erfarenheter. Du får möjlighet att förstå potentialen med informellt och naturligt lärande, samt stora insikter kring det vi ofta i skolans värld kallar ”den dolda läroplanen”.
Jag tycker utbildningen passar väldigt bra även för fritidspedagoger, förskollärare och lärare med intresse för naturligt livslångt lärande och delaktighet – eftersom den ger tid till reflektion och diskussion där allas erfarenheter blir utgångspunkt i utbildningen.”

Emma Crawley

”Teori varvat med praktik i ett fint samskapande. Reflektioner kring mig som förälder och hur min ryggsäck påverkar situationen. Fin gemenskap. Känner mig stärkt i övertygelsen om att barnen vet, de kommer med den nya informationen. Det som ska skapas framåt. Det vi behöver göra som vuxna är att packa upp våra ryggsäckar, släppa handbromsen och samskapa med våra barn. Rebecka guidade oss mjukt och varsamt utifrån och in i oss själva för att sedan leda oss utåt igen. Hon är en sann inspiratör, jordnära och glad med mycket visdom och erfarenhet. Kan verkligen rekommendera alla föräldrar att gå denna kurs ❤️

Malin Hammarberg

”Jätteglad för kursen Mitt Barns Bästa! Det har varit underbart att få så mycket utrymme att reflektera över, samtala om, och medvetengöra för mig själv alltifrån vad jag ser som framgång för min dotter och hur den framgången nås till den fria lekens betydelse och hur jag själv kan vara och skapa det bästa sammanhanget för mitt barns lärande. Rebecka är skicklig i att både engagerat och erfaret inspirera inom området och skapa ett tryggt utrymme där gruppens samlade visdom kunde komma till uttryck. Känner att kursen stärkt mig i min tillit till mig själv som förälder och det jag tror är viktigt samtidigt som jag även genom alla i gruppen fått med mig olika konkreta tips på saker som kan underlätta i vardagen med barn. Känner mig också stärkt i att verka för ett mer självstyrt och lekande lärande i samhället!”

Jennie Elevall

”Efter kursen kände jag mig inspirerad och stärkt i min roll som förälder. Jag fick en tydlig riktning för vägen framåt: en dröm om ett hem där vi har tillit till barnen och deras förmågor, där barnens intressen, nyfikenhet och funderingar styr och där vi föräldrar handleder utan att ta över.  Ett komplement till den vanliga skolgången i Waldorfskola. Ett tydligt mantra som jag fick med mig från kursen är Jag är mina barns sammanhang, hur vill jag att det ska se ut?

Helen Källman

”Som jag har brottats med mina känslor inför mina barns skolgång. Känslor som blir till ett skuldbeläggande och en inre kamp utan någon egentlig vinnare.
Rebeckas kurs ”Mitt barns bästa” har hjälpt mej att sätta ord på mina känslor inför det svenska skolsystemet. Vad som skaver och varför. Kursen synliggjorde också hur otroligt mycket annat vi får med oss på köpet efter många år i ett system som bygger på tvång och inte fritt lärande utifrån individens egna lust och intressen.
Som förälder till barn med npf blir det extra tydligt hur systemet inte gynnar våra barns naturliga nyfikenhet och kreativitet utan snarare skapar utanförskap, om man inte har turen och kan pressa in sig i mallen.
Rebecka är en fantastisk och kunnig kursledare med stort engagemang för barnen. Hon tar oss deltagare med på en synvända som genom reflektioner, diskussioner och våra egna berättelser så småningom leder oss fram till vad vi själva behöver göra för att ge våra barn det allra bästa.
Jag rekommenderar ALLA människor som på något sätt kommer i kontakt med barn att gå Rebeckas kurs. Det enda som krävs är lite mod och ett öppet sinne.
Om du läser det här så är du redan där. Bara gör´t!”

Emma Skoglund

”My partner has for a long time been talking warmly about the unschooling path and expressed his wish, that we would unschool our daughter. I’ve mostly been sceptical, since I had an deeply joyful, safe and meaningful experience with school when I was I child, going to a freeschool in Denmark with many of the unschooling principals. And I guess since I was also brought up with the big idea in our part of the world that “education is nessecary and a big privilege”. Attending Rebecka’s workshop My Child and Me made the tipping point for me. Can’t say exactly what it was, but her warm presence, clear communication and huge knowledge on what it takes for a child to REALLY thrive in the world as a creative, free and independent human being gave me an experience where I could feel the truth of the free learning apporoach in my body and not only relate to it on a mental level, as when my partner have been talking about it over the past few years.
I would recommend everyone who has the slightest couriosity about unschooling/ free learning or maybe even feel provoked or sceptical about it, to spend time with Rebecka in one of her workshops.”

Camille Alsted

”I really loved Rebecka’s presence AND message, and feel so inspired by her workshop My Child and Me I attended this summer at Ängsbacka. If you have a chance to take her workshops, I highly recommend it!”

Anna Sarito Israelsson