Från käppar i hjulen till stöd och tillit

Från käppar i hjulen till stöd och tillit Vi vill alla att våra barn ska lära sig det de behöver för att lyckas i livet. Men hur ser det egentligen ut när ett barn lär sig? Varför ger så många barn uttryck för att de inte tycker om att lära sig, när de faktiskt är av naturen födda inlärare? Varför tror så många vuxna att de vet vad barn behöver kunna i en  framtid vi inte vet mycket om? Och varför tror vi att barn måste motiveras för att kunna/vilja lära sig? I föreläsningen tar jag bland annat upp:

  • Vilka programmeringar som styr vår bild av hur vi tror att framgångsrikt lärande ser ut: hur, vad, var och när ett barn bör lära sig.
  • Vilka programmeringar som styr varför vi tror att vissa saker är mer nödvändiga att kunna än andra.
  • Hur dessa dessa programmeringar blir till käppar i hjulen för barns naturliga förmåga och vilja att lära sig.
  • Hur naturligt lärande faktiskt kan se ut i verkligheten.
  • Hur vi kan ta till vara på alla barns infödda motivation och möjligheter, och lära oss att lita på deras förmåga att lära sig det de behöver i livet och samtidigt ge dem det stöd de borde få av oss vuxna.

Målgrupp: pedagoger och föräldrar – inklusive er som har barn som klassas som hemmasittare.

 
Klicka tillbaks till Föreläsningar!