Empatisk kommunikation (NVC)

IMG_20181118_071017_640Detta är en sex timmar lång workshop för dig som vill få ett bättre grepp om vårt främsta redskap i livet: kommunikation. Det spelar ingen roll om du vill bli bättre på att kommunicera med dina barn, din partner, vänner, kolleger eller chefen. Grunderna för en lyckad kommunikation får du här.

Vi går igenom:

  • Kommunikationshinder
  • Basbehov och känslor
  • De fyra grundstegen i NVC
  • Empatiskt lyssnande
  • Empatiskt pratande

IMG_20181129_201802_303Jag har tio års praktisk erfarenhet av Non-violent Communication (som jag föredrar att kalla empatisk kommunikation) både med vuxna och med barn. I den här workshopen delar jag med mig av varför det brukar bli fel i kommunikationen; insikter om hur grundläggande behov styr precis allt vi gör och hur våra känslor är indikationer på huruvida dessa behov är tillfredsställda eller inte; samt grunderna till en lyckad empatisk kommunikation.
Som deltagare får du både träna på att lyssna empatiskt samt uppleva hur det känns att bli lyssnad på med denna metod. Du får också lära dig de fyra grundstegen inom NVC och naturligtvis också träna på att uttrycka dig på ett empatiskt vis.
Empatisk kommunikation är det smidigaste sättet jag vet att skapa sann förståelse och respekt mellan två människor, men det kräver öppenhet, vilja och fokus att lära om hur vi kommunicerar med andra – och med oss själva.

Kurspris per person: 1500 SEK
Inbetalningen swishar du enkelt till: +529511570806

Datum: lördag 7 september
Tid: 9:30-12:00 och 13:00-16:30
Plats: Stockholm (var exakt fastställs senare!)
Kompendium ingår

Intresseanmälan kan du göra här.

Klicka tillbaks till Workshops!

Annonser