Skolan dödar kreativiteten

School kills creativity” säger Ken Robinson i sitt kända TED-talk. Jag har alltid tyckt att han har rätt. Efter att ha fått möjlighet att under lite drygt ett och ett halvt år observera skillnaderna mellan ”oskolade”barn, och barn som går i skolan, kan jag bara säga: ja, skolan dödar definitivt kreativiteten.

När jag talar med andra föräldrar om detta, märker jag att de har svårt att tro mig. Jag misstänker att jag framstår som väldigt radikal i min framtoning, och att flertalet upplever att jag överdriver. De reflekterar över sin egen uppväxt och skolgång, och eftersom de dels inte har en aning om hur de hade utvecklats och vilka personer de hade blivit utan skola, dels själva inte upplever att de saknar kreativitet (eller om de gör det, skyller på att de helt enkelt inte är kreativa) avfärdar de mig enkelt.

Mitt perspektiv är annorlunda.

Å ena sidan därför att jag haft förmånen att växa upp i en pedagogik som är relativt självstyrd (montessori), och redan som liten fick möjligheter att ta egna initiativ, göra mig ansvarig för de konsekvenser som följde och också lösa de problem som uppstod – genom att vara kreativ. Jag är övertygad om att denna grund är det som gjort att jag lyckats skapa ett så pass självstyrt liv, där jag flyttat från en kontinent till en annan, till ett land jag aldrig varit i förr och skapa ett helt nytt liv från scratch – inklusive fyra alternativa skolor. 

IMG-20170913-WA0056Å den andra sidan, arbetar jag med barn och unga (från åldrarna 2 till 13) i ett projekt som bygger på självstyrd inlärning: Explora, mitt Agile Learning Center. Varje dag ser jag kontrasterna mellan de barn som aldrig gått i en vanlig skola, de som gjort det, och de som fortfarande gör det.

För att citera en av mina anställda: ”Skillnaderna är ofantliga!”

Det gläder mig att det är han som säger det, eftersom han är låg- och mellanstadielärare med många års erfarenhet av vanlig skola här i Mexiko. Det är alltså inte bara radikala jag som ser det och som uttrycker både häpnad och chock.

IMG-20171108-WA0079

Men, vad är det egentligen vi ser?

Vi ser att barn som inte gått i vanlig skola, är mycket mer fria i sitt sätt och i sin attityd. De säger vad de tänker, lyssnar öppet och med nyfikenhet. De ger också uttryck för en väldigt mycket större utforskarlusta, vilket märks i deras konstanta initiativtagande för att skapa de de vill och behöver.

Eftersom de fått frihet att utforska fritt, är dessa barn väldigt självständiga. De ber bara om hjälp när deras försök har missyckats ”för många” gånger. Enligt vad jag observerar, brukar det mest ske i situationer där kommunikationen och förhandlingen med andra inte flyter. De styr själva över både sin tid och sina aktiviteter, och det är en ren fröjd att observera dem.

Hur ser det då ut när barn som går i vanlig mexikansk förskola eller skola, kommer till ett projekt som bygger på självstyrd inlärning?

Det första vi märker är den totala bristen på initiativ. Barnen dröjer innan de börja leka naturligt – på egen hand eller med andra barn. I stället vänder de sig till någon av de vuxna och frågar vad de ska göra, vad som kommer att ske härnäst, och häpnadsväckande ofta säger de ”Jag har tråkigt. Jag vet inte vad jag ska göra.”

Det andra vi lägger märke till, är att dessa barn begränsar sig när det gäller att tillfredsställa sina basbehov. Man skulle lätt kunna missförstå deras beteende och tolka det som lyckad uppfostran eftersom de ber om lov för att gå på toaletten, dricka vatten och att använda leksaker och material. I själva verket är de inte väluppfostrade. De har helt enkelt lärt sig att de inte har lov att ta initiativ, att de måste undertrycka sina behov tills en vuxen ger dem tillstånd.

IMG-20171115-WA0087Jag ser detta beteende både hos förskolebarn som kommer från en vanlig förskola till mitt lilla dagis, och låg-, mellan-, och högstadieelever som kommer till Explora. Och varje gång blir jag lika ledsen. Hur är det möjligt att det går så snabbt att forma en människa på ett sådant vis att deras initiativ och fria uttryck helt försvinner? Med vilken rätt gör vuxna detta mot barn?

Min gissning är att det dels bygger på ren ignorans, dels på de behov vuxna har angående barns inlärning (vad, när och hur de ska lära sig det vi anser viktigt). Jag vet att om de aldrig sett fria barn, tror de att detta begränsade beteende är fullkomligt normalt. Ja, här borta har det blivit normen, men naturligt är det definitivt inte. Det är resultatet av förskolor som bygger på en läroplan som pådyvlar barn ett akademiskt innehåll, bestämt av vuxna utan några som helst kunskaper kring barns verkliga behov, eller hur människan som art lär sig.

När fria barn målar, ritar, väver eller snickrar, gör de det med en stor dos njutning. De utforskar färger, texturer, fysiska sensationer – de upplever.

IMG-20171023-WA0053

Ett barn som har tillbringat tid i en vanlig mexikansk förskola/skola, avvaktar. Först observerar barnet de andra och vad de gör. Om barnet ser något som hen tycker om, kopierar hen det. Sedan frågar barnet: ”Är det bra så här? Är det fint?” För barnet har redan lärt sig att det inte är processen, utan resultatet som är viktigt, och hen söker ständig bekräftelse från en vuxen på att hen gjort ”rätt”.

Barn som inte gått i skolan har ett betydligt friare sätt än skolbarn. De senare uppvisar passivitet och brist på initiativförmåga. De förväntar sig att den vuxne ska lösa deras problem: att de är uttråkade. När de så småningom tar initiativ, kopierar och härmar de andra mer initiativrika barn som skapar något från grunden. Det kan var ett motiv på en bild, eller en koja – det spelar ingen roll. Mönstret är detsamma. De kopierar det de ser, istället för att skapa något nytt själva.

 

IMG-20171023-WA0057Oskolade barn, beter sig mycket annorlunda åt. De vet tydligt vad målet för deras aktivitet är och vad de vill lyckas med. De vågar prova på nya saker. Om de misslyckas  alltför många gånger, söker de den information de behöver så att de kan lyckas bättre (genom att fråga en vuxen, eller googla på internet). De upphör inte att skapa det de behöver. De är oberoende och självstyrda. Och det är helt fantastiskt att observera dem!

Jag har alltid haft uppfattingen att skolan dödar kreativiteten. Men efter att ha upplevt så många konkreta exempel på skillnaderna mellan bägge grupperna, måste jag erkänna att jag är chockad. Jag visste inte att det var så lätt att döda barns kreativitet. Inte heller att det skulle gå så snabbt och ha sådana långt- och djupgående effekter.

Kan barnen få sin kreativitet tillbaka?

Ja, det kan de. Men det är inte alltid så lätt, och det är normalt att det tar tid. Det beror väldigt mycket på föräldrarnas attityd, hur pass medvetna vi är om våra mentala programmeringar och hur pass villiga vi är att ”avskola” vårt tankesätt. Först då kan vi verkligen förändra vårt beteende och bli ett reellt stöd för våra barn. Vi måste lära oss att lita på våra barn och på deras förmågor, kliva ur deras väg och låta dem ha tråkigt utan att försöka lösa det åt dem. Hur ska de annars någonsin lära sig att ta egna initiativ?

Vi måste också lära oss att lita på våra barns val, och inte döma ut deras intressen som oviktiga, onödiga eller ytliga. Minns att det är naturligt att lära sig och att inlärning sker hela tiden. Det går inte att inte lära sig! Enligt min åsikt är det barns rättighet att själva få bestämma vad de vill ägna sig åt och vad de behöver lära sig. Om vi vuxna lägger oss i den processen kommer vi endast att begå samma misstag som skolorna, och döda våra barns kreativitet.

IMG-20170913-WA0053

 

 

Annonser

Ingredienserna i självstyrd inlärning

Jag har svårt att tänka mig att de flesta svenskar skulle vara i närheten av att ens på allvar överväga en skola, där barn och ungdomar själva styr över sin egen utbildning. En skola där det varken finns lektionssalar, lärare, ämnen med kursplaner, läxor, prov eller betyg. Jag kan förstå det, eftersom de flesta vuxna har genomlevt en traditionell skolgång där allt det ovan nämnda är det som anses nödvändigt för ett framgångsrikt utbildande av barn och unga. 

IMG-20170214-WA0077

Däremot är nog de allra flesta överens om att det traditionella skolsystemet inte fungerar och att det sedan länge har spelat ut sin roll. Varför, är vi kanske inte lika säkra på. Vi märker att Sveriges nivå sjunker i PISA-rapporterna, att barn och unga är överväldigade av stress, att de verkar omotiverade, att många går ut grundskolan utan tillräckliga läs- och skrivkunskaper,  och ovanpå det har vi tusentals ofrivilliga hemmasittare: unga människor som gärna skulle vilja gå i skolan men som inte klarar av det för att skolan inte lyckas anpassa sig till deras behov. Samhällets svar på detta har hittills varit mer kontroll i form av: fler nationella prov; betyg i tidigare ålder; förbud av hemskolning; obligatorisk sexårsverksamhet; och det faktum att skolor som bygger på alternativpedagogik måste följa de nationella kursplanerna.

Det finns många olika vägar att gå för att skapa de positiva förändringar som behövs för att få hela systemet på fötter igen. Många talar exempelvis om digitaliseringen som det viktigaste verktyget. Själv vill jag slå ett slag för en förändring på systemnivå. Den förändringen bygger på något så revolutionerande att många slår bakut utan att ens ha satt sig in i vad det egentligen handlar om. Varför? Jo, därför att det i grunden handlar om ett paradigmskifte: att vi vuxna faktiskt släpper kontrollen över yngre människors inlärning, och istället ger dem ansvaret över sina egen utbildning och därmed också över sina egna liv.  Jag förstår att det låter helt vansinnigt vid första anblick, men jag lovar: självstyrd inlärning fungerar, och faktiskt för de flesta (min son har Aspergers syndrom, så jag vet). Den är också en oerhört ekonomisk skolform – och lärarna behöver inte bli av med sina jobb. Bara omfokusera: från att lära ut till att underlätta inlärning.

Alla alternativpedagogiker jag känner till: Montessori, Waldorf och Freinet (varav jag är mes bekant med de två första), är bra skolformer för många barn. Det finns dock bara en skolform som ger barn och unga total frihet och fullt ansvar att själva utforma sin utbildning, och det är självstyrd inlärning.

Det finns många vetenskapliga undersökningar som visar att den här typen av utbildning fungerar väldigt väl (läs Peter Grays bok Free to Learn för mer kött på benen). Varför? Jo, därför att det är det naturliga sättet vi människor som biologisk art lär oss på. Det är så vi lär oss att gå och att tala, och så kan vi lära oss allt annat också. Vi lär oss främst på grund av ett behov, intresse eller passion. Det är de ingredienser som utgör den motor som för oss framåt: därför att vi själva vill.

Ingen föräldrer skulle få för sig att ge sin bebis extraövningar eller bakläxa för att lära sig gå och tala (om inte ett fysiologiskt eller neurologiskt hinder föreligger). Inte heller skulle vi tycka att det vore vettigt att utvärdera våra bebis färdigheter genom prov, än m2005-03-04 23.18.02indre betygsätta gång eller tal. Vi ser att hen lär sig genom att fritt utforska sin värld, genom både lek och interaktion med föremål, personer och andra varelser. Och med detta nöjer vi oss… tills skolåldern kickar in. Plötsligt förändras allt.

I Sverige har detta av tradition skett vid sju års ålder, men nu har det krupit ner till sex. I delstaten Oaxaca där jag bor i Mexiko, sker det när barnet fyller tre. Från och med den obligatoriska skolåldern (enligt beslut som fattas på politisk nivå utan egentlig kunskap om hur barn egentligen lär sig bäst eller vad de verkligen mår bra av) måste barn börja lära sig saker som någon annan har bestämt. Och den tillit vi hade till våra barn när de var bebisar är plötsligt puts väck. Den tillit som gjorde att vi visste att de är mer än kapabla att lära sig av egen maskin. Bebisar kan, men större barn kan det inte. Märkligt, eller hur?

20108549_1582285331792652_7932457072756578248_nTrots detta, finns det familjer som är mer än villiga att låta deras barn styra över sin egen inlärning: antingen inom familjen (unschoolers) eller i skolor som baseras på dessa principer. Sudburyskolor och deras olika varianter (som t.ex. Agile Learning Centers) är dock förbjudna i Sverige precis som alla former av hemskolning. Det gör å ena sidan att vägen för de svenska familjer som vill erbjuda sina barn möjligheten till självstyrd inlärning är betydligt begränsad. Å den andra, krävs det en stor dos av mod. Dels måste de fortsätta lita på sitt barns inlärningsförmåga vilket innebär att gå motströms i ett relativt likriktat samhälle där ingen annan tror att barn kan lära sig på egen hand. Dels måste de hitta lagliga vägar för att lyckas ge sina barn just detta, vilket innebär att  många faktiskt flyttar utomlands.

Dessa modiga familjer utsätts ofta för stark kritik från familj och vänner som inte kan förstå hur de kan vara så oansvariga att de så till den grad litar på sina barn att de lämnar över ansvaret för deras utbildning till barnen själva! Det är naturligtvis väldigt tröttsamt att hela tiden tampas med andras åsikter. Och hjälpsamt är det ju inte heller. För trots att de har valt att lita på sina barn, och trots att det finns tillräckligt mycket forskning som styrker att självstyrd inlärning fungerar, har vi vuxna en mental programmering som säger att vi både kan och vet mer än våra barn. Den gör att det är svårt att tro att barn från en tidig ålder själva kan eller ens bör styra över sin egen tid på ett adekvat vis. Att de dessutom ska kunna använda den på ett förnuftigt sätt och lära sig något av vikt (framför allt när det ser ut som om allt de gör ”bara” är att leka), är inte alltid lätt att svälja. Men denna programmering har ett namn. Den kallas adultism, och  är något av det första vi måste konfronteras med inom oss själva, när vi väljer självstyrd inlärning som väg.

2005-10-22 20.07.39Allt självtvivel, andras ifrågasättande, gamla paradigmer som adultism och bristen på tillit till våra barn, kan göra att den här vägen blir svårare än nödvändigt. Hur kan jag som förälder veta att jag gör rätt, när jag är så ensam i min övertygelse? Hur kan jag veta att mitt barn kommer att lyckas när resten av samhället är uppbyggt för ett annat system? Hur kan jag vara säker på att jag ger mitt barn just det stöd hen behöver?

För alla dessa föräldrar har jag en god nyhet: det finns ingredienser som är nödvändiga för att självstyrd inlärning ska fungera framgångsrikt. Peter Gray har identifierat dem i en artikel som heter The Natural Environment for Children´s Self-Education. Om vi kan erbjuda våra barn alla de ingredienserna, samtidigt som vi kliver ur deras väg och litar på att de kan, behöver vi inte tvivla mer.  Här kommer de i min tolkning:

Tid och utrymme för fri lek och fritt utforskande

IMG-20170926-WA0106För att våra barn ska kunna lära sig via leken, måste de få enormt med tid till lek och utforskning – utan inblanding av vuxna (se upp alla kontrollerande föräldrar!). Dessutom behöver de tillgång till mycket utrymme för att kunna utforska den fritt: gå ut och uppleva naturen i all sin mångfald.

 

Åldersblandning 

Barn lär oerhört mycket av varandra när de får möjlighet att umgås över de gränser åldersegregationen sätter upp. De yngsta ser vad de äldre gör, och inspireras till att försöka svårare saker. De äldre utvecklar medkänsla och empati, och hjälper de yngre att göra saker de aldrig skulle kunna klara av på egen hand eller om de bara umgicks med barn i samma ålder. IMG-20170910-WA0018

Tillgång till kärleksfulla vuxna med kunskaper 

IMG-20170214-WA0075

Vuxna som kan ge ett maximalt stöd med ett minimum av inblandning, är något alla barn behöver. Att få tillgång till hjälp och stöd (fysiskt, intellektuellt eller känslomässigt) av en vuxen som verkligen bryr sig om barnet, när barnet själv väljer och önskar det, är något mycket värdefullt. Om inte den ingrediensen finns, är det lätt att barnets tillvaro förvandlas till en version av Flugornas Herre

Tillgång till olika verktyg

För att ett barn ska ska kunna lära sig fritt, måste hen ha tillgång till en stor mångfald redskap och verktyg: köksredskap, datorer, konstmaterial, snickeriverktyg, trädgårdsredskap, sportartiklar och -utrustning: alla behövs för att barnet ska kunna lära sig – oavsett om barnet väljer att använda allt eller inte. 

IMG-20170406-WA0053Tillgång till ett fritt utbyte av idéer och åsikter

Den intellektuella utvecklingen kan ske när ett barn får tillfälle att ta del i diskussioner där hen kan lyssna på olika idéer och åsikter utan att de censureras. Det underlättar för att hen ska kunna utveckla sina egna åsikter men också för att lära sig respektera den andres ståndpunkt. Vuxna måste dela med sig fritt och inte censurera det de säger, och lita på barnets förmåga att kunna hantera det de hör.

Frånvaro av mobbning och mobbare

IMG-20170930-WA0026För att ett barn ska kunna leka och utforska sin omgivning fritt, måste hen känna sig säker och trygg, både känslomässigt och fysiskt. Att skapa en medveten kultur där olikheter respekteras är fundamental för att en hälsosam inlärning ska kunna ske. Barnet måste dessuotm få ta del av processen att utforma överenskommelser, men det är precis lika viktigt att de får utöva och uppdatera dem vid behov. Det garanterar en hälsosam miljö för alla. 

Delta i demokratiska processer

IMG-20170928-WA0047Möjligheten att få delta i demokratiska processer hjälper barnet att ta ansvar för sin egen inlärning och öka sin motivation. Om varje persons åsikt verkligen betyder något, måste man ju tänka till ordentligt innan man yttrar sig. Var och en ansvarar således inte bara för sig själv, utan även för sin community.

Jag medger att inget av detta är helt enkelt när man på egen hand som förälder gör sitt allra yttersta för att ens barn ska få just precis de här omständigheterna. Men det går. Däremot tänker jag dagligen på hur fantastiskt det vore, om vi kunde omforma skolsystemet så att det byggde på principerna av självstyrd inlärning. Att se glädjen i unga männsikors ögon när de fritt får utforska det som intresserar dem allra mest, är en ren fröjd. Att se hur de inspirerar varandra att tänja sina gränser och lära sig nya saker som de själva har valt för att de vill och för att det är kul, är en ynnest. 

Jag önskar att lärare inte kände sig hotade av denna skolform och att nya lagar kunde fattas så att vi i större skala kunde börja erbjuda barn och unga en typ av utbildning som sporrar deras inlärning, får dem att växa som personer, gör att de självmant vill ta ansvar för sina val och sina liv. Och som gör att all apati och maktlöshet försvinner. Det önskar jag. Men för att lyckas med det, måste vi kliva åt sidan, släppa kontrollen och sluta hindra våra unga från att lära sig det de själva vill och känner att de behöver.

IMG-20170729-WA0031

Bilderna kommer delvis från mina privata foton på min son Teo och mig, samt från Explora, det Agile Learning Center jag driver i Puerto Escondido, Mexiko.

Är det ordning och reda som behövs för att barn ska lära sig? 

De flesta vuxna jag känner, bär omedvetet på en rätt ingrodd programmering av hur de tror att det måste gå till för att ett barn ska kunna lära sig. Det är vår egen skolgång som har programmerat detta tänkande och som format våra idéer om hur vi tror att inlärning sker. Programmeringen ser ut ungefär så här:

 • Det måste finnas en expert som motiverar barnet att lära in det som bestämts, annars lär sig inte barnet det hen ska.
 • Vuxna vet alltid bättre än barnet själv vad exakt det är barnet måste kunna i livet. Det är därför det alltid måste vara vuxna som bestämmer innehållet på inlärningen.
 • Eftersom barn inte lär sig på egen hand (de är nämligen svårmotiverade), måste inlärningnen övervakas och det inlärda alltid kontrolleras (prov) – och gärna också mätas (betyg).
 • Det är svårt att lära sig saker, därför måste man ha läxor så att man kan träna mycket på det man ska lära sig, annars lär man sig inte.
 • Eftersom det är så svårt att lära sig, måste barnets dag ha en tydlig uppdelning och struktur (ett schema med alla olika ämnen). Det får inte finnas några distraktioner i form av kepsar eller mobiler, för då kan inte barnet lära sig.
 • Om inte alla dessa ingredienser finns, kan inte barnet utveckla den disciplin hen behöver för att kunna fungera som vuxen.

Ungefär så är de flesta vuxna jag mött programmerade till att tänka. Eftersom majoriteten vuxna inte tycks medvetna om att de bär på den här programmeringen, är det naturligtvis relativt svårt för dem att ifrågasätta den. Jag hör ekot från debatten, kommentarer från nära och kära, och det låter nästan alltid likadant: ”men jag tror faktiskt på ordning och reda i skolan”, eller ”det måste finnas disciplin för att man ska kunna lära sig”.

När ett barn går i skolan, innebär det de facto att hen måste ge upp sin självständighet och sina egna intressen till förmån för 1) lärarens agenda (som bland annat bygger på att uppfylla kursplan och läroplan) 2) det faktum att alla barn måste lära sig samma sak på samma gång. Är barnet inte intresserad av ämnet som måste inläras, inte ser någon nytta med det för sitt eget liv, lär sig bättre på egen hand, tycker att det går för långsamt, har svårt att hänga med, eller helt enkelt inte fungerar bra i en stor grupp – kan det vara en utmaning för läraren att motivera barnet till att lära sig det hen enligt alla kursplaner ”ska”. Omotiverade elever kan sätta vilken lärare som helst på prov, och eftersom det är så skolans verklighet ser ut för dagens svenska barn, är det kanske inte så konstigt att övertron på ”ording och reda” blivit något många vuxna tagit till sig.

Kruxet är att de missar ett par viktiga insikter:

 • Den programmering de har om hur inlärning bör gå till, är så den brukar gå till i skolan. Det betyder inte att det är så människan som art lär sig bäst. Tvärtom:
 • Bebisar lär sig att både gå och prata (ett eller flera språk) utan att kriterierna ovan uppfylls. Hur kan det vara möjligt när bägge förmågorna är något av det svåraste som finns? Betydligt svårare än att lära sig läsa och räkna.

Hur det kommer sig att vi litar mer på bebisars inlärningsförmåga än på äldre barns kapacitet, är för mig en gåta. Men jag gissar att det har med hela den här programmeringen att göra. Beroende på vid vilken ålder skolplikten kickar in, tappar vi vuxna tilliten på att våra telningar kan lära sig utan en viss press och kontroll från vuxna. Förr skedde det från sju års ålder i Sverige, men det har nu sjunkit till sex eftersom sexårsverksamheten från och med nästa år blivit obligatorisk. Konskevensen är att vuxna generellt sett tror att barns aktiviteter konstant måste styras upp och övervakas. Vi litar helt enkelt inte på att barnet annars lär sig något ”av nytta”. Och vad som är av nytta definierar så klart vi vuxna.

Allt detta har sammantaget lett till att vuxna faktiskt inte känner igen hur det ser ut när ett barn egentligen lär sig. Inte heller tror vi att barn faktiskt kan lära sig något av vikt om de inte går i skolan. Vilket då leder till att det finns en skolplikt (läs: skoltvång) för hur skulle barn annars kunna lära sig något? (Detta sinkar i sin tur helt upp den totalfövandling av skolystemet som är så skriande nödvändig, men den debatten lämnar jag därhän för tillfället.)

Själv har jag ju den otroliga förmånen att inte bara följa utvecklingen av min egen son sedan vi påbörjade processen av att oskola honom. Jag driver dessutom ett projekt för barn och unga som bygger på principerna av självstyrd inlärning. Det gör att jag verkligen får tillfälle att observera både hur det ser ut samt hur det går till när barn lär sig av egen maskin, utan någon topp- eller uppstyrning av vuxna.

Min son Teo är numera tolv år, och har i snart tre års tid oskolats. Han har Aspergers syndrom, och borde, enligt vad jag förstått att många föräldrar till barn med Asperger anser, ha en väldigt strukturerad dag för att klara av att fungera. Ingenting kunde vara längre från sanningen.

När Teo klev ur den relativt rigida struktur som skolan påtvingar (och som kan vara väldigt svårhanterlig för någon med Asperger), och istället fick friheten att själv bestämma hur han använder sin tid och till vad – då började en väldig massa spännande saker att hända.

Teo började nämligen äntligen kunna ägna sig åt det som han tycker allra bäst om. I hans fall har det pendlat mellan legobygge, teckning, dataspel, läsning, engelska och olika youtubes där han lär sig det han är nyfiken på. Allt det han fokuserat på har han lärt sig väldigt mycket om, eftersom han ju kan lägga hur mycket tid på det som helst. Det innebär att Teo för sin ålder kan väldigt mycket om väldigt många olika saker. De flesta vuxna som interagerar med honom häpnas av hans breda kunskaper och ohämmade nyfikenhet.

Då jag anser att varje mänsklig aktivitet leder till lärande, spelar det för mig inte så stor roll vad exakt Teo fokuserar på. Det är uppenbart att han lär sig och att hans nyfikenhet bara blir större och större. Om han lär sig det andra barn som går i sexan gör?  Nej, med största säkerhet gör han inte det. Men varför tror vi att kursplaner utarbetade av vuxna bättre kan garantera att barnen lär sig det de behöver i livet än barnet själv? Jo, just det, därför att vi har blivit programmerade av det genom vår egen skolgång.

Eftersom allt hänger ihop och information inte någonsin kommer separarerat från annan information (även om det kan vara svårt att tro efter att ha vuxit upp i skolans ämnesfragmenterade värld), innebär det att ett barn som får möjlighet att styra över sin egen inlärning kanske börjar med en sak för att sedan hoppa till en annan. Ens startpunkt är inte alltid nödvändigtvis ens slutpunkt.

Detta gör att självstyrd inlärning kan se lite råddig och ostrukturerad ut för ett otränat öga. Det innebär inte att barnet upplever det så – inte ens om hen har Aspergers syndrom. Poängen är: medan barnets egen upplevelse är att hen bara har fantastiskt roligt samtidigt som hen lär sig massor (det som jag personligen uppfattar som ett kreativit kaos) kan det för en vuxen se ut som en miljö där man inte lär sig någonting alls. ”De leker ju bara”, hör jag ofta vuxna säga.

När ett barn får styra över sin egen inlärning, brukar det innebära att hen ibland hoppar mellan olika aktiviteter, ibland har stunder med djup koncentration och fokus, vid andra tillfällen vilar lite genom att fokusera på något annat, för att senare komma tillbaka till det första, osv.

Allt detta ser i praktiken ”bara” ut som lek. Vilket också är just precis vad det är. Barnet leker, har roligt, njuter – själv eller tillsammans med andra. Och hen lär sig hur mycket som helst, som oftast går helt förbi en vuxen utan kunskaper i vad barn egentligen lär sig under fri lek i form av bland annat kreativitet, initiativtagande, koncentrationsförmåga, problemlösarkapacitet, socialisering – inklusive vetenskapligt tänkande, matematik, läsning och skrivning etc.

Programmeringen som säger att det är svårt att lära sig, sätter käppar i hjulen för vår förmåga att uppfatta att barn lär sig mängder just när de har som allra roligast.  Vi hade det själva oftast inte särskilt kul i skolan, och felaktigt associerar vi inlärning med något svårt och tråkigt. Det är bara det är det lätt blir svårt och tråkigt när det inte är självvalt och/eller när vi måste lära oss något vi inte är redo för.

Allt detta observerar jag inte bara i min son, utan även i de barn som kommer till Explora, det Agile Learning Center som jag driver.  Mina kollegor ser samma sak som jag: barnen lär sig hur mycket som helst, men under lek- och lustfyllda och helt självvalda former. Det finns inget tvång. En del av det inlärda skulle vi kunna mäta – om vi ville, men vi ser inget värde i det. Huvudsaken är att dessa barn växer och utvecklas inom de områden de själva väljer. Vi är inte där för att underhålla dem eller styra upp och kontrollera dem. Vårt jobb består i att ge varje barn det stöd hen behöver för att kunna utföra det hen vill – utan onödig inblandning. Att de lär sig konstant råder det inga tvivel om.

Fanns möjligheten att omprogrammera vuxnas förståelse av hur inlärning kan se ut och hur den kan gå till, skulle jag vilja att följande var det de tog med sig:

 • Det enda experten på vad en person behöver kunna i livet, är personen själv. Det spelar ingen roll hur gammal personen är. Motiviationen kommer bums så fort barnet själv får kontroll över sin inlärning. Ditt jobb som vuxen är att lita på barnets val.
 • Ett barn känner sig själv bättre än vad en vuxen kan göra. Hen vet vad hen är bra på och vad hen tycker om. Därför måste alltid barnet själv få bestämma vad hen ska lära sig. Ditt jobb som vuxen är att lita på barnets förmåga.
 • Barn lär sig alldeles utmärkt på egen hand, och när de själva får styra över sin egen inlärning behöver de inte någon yttre motivation. Därför behöver du som vuxen inte övervaka inlärningen eller kontrollera att den skett. Ditt jobb som vuxen är att lita på barnets kapacitet. 
 • Det är inte svårt att lära sig saker när man vill, ens hjärna är redo och man känner att man behöver det. Därför behöver inte barn läxor. De tränar det de behöver medan de leker och har roligt. Ditt jobb som vuxen är att lita på att ditt barn lär sig det hen behöver i precis rätt tid.  
 • Eftersom det är så lätt att lära sig, måste man låta barnet få möjlighet att själv strukturera upp sin dag, och låta hen bestämma både vad hen vill göra och när. Om det innebär att hen redan på morgonen planerar hur dagen ska se ut är det underbart – oavsett om hen väljer att följa sin planering eller ej. Och om hen istället väljer att låta dagen utvecklas helt spontant är det precis lika underbart. Väljer barnet att ha det tyst eller låta musik, TV etc. vara på är helt irrelevant. Ditt jobb som vuxen är att lita på ditt barns förmåga att skapa de perfekta omständigheterna för sin egen inlärning.
 • Om inte alla dessa ingredienser finns, inklusive dem som Peter Gray har identifierat, får inte barnet tillgång till den optimala inlärningssituationen hen behöver. Det är det som är ditt jobb som vuxen: att se till att hen får det.

Mångfaldsskolan – en ren vinst!

Jag har blivit ombedd av Skolvåren att skriva om dagens skola är rätt för att möta dagens behov. Men först måste vi kanske definiera vilka dagens behov är?

Innebär dagens behov att alla mäniskor ska stöpas i samma form så att vi alla kan ingå och fungera i samhällets ekorrhjul (iallafall principiellt)? Där produktion prioreteras före välmående. Där de som inte passar in slås ut och där stress blivit en accepterad livsform och att bränna ut sig något normalt. Så pass normalt att många vuxna utan närmare reflektion verkar tycka att det är okej att kräva det samma av våra unga – i form av fler läxor, fler nationella prov och betyg så långt ner i åldrarna som det bara går.

Är dagens behov att skapa högpresterande elever så att vi som land kan få full pott i PISA-undersökningarna? Elever som sedan kan bli lika högpresterande vuxna som alla tagit universitetsexamen eftersom inget annat är gott nog i vårt ”jämlika” Sverige?

Eller innebär ”dagens behov” att vi kanske måste titta på hur vårt land egentligen ser ut och fundera över om det i grunden verkligen är ett hälsosamt system som skapat ett mänskligt och välfungerande samhälle på alla nivåer för alla människor?

Jag anser personligen, att när sjuåringar inte vill gå till skolan på grund av stress; när unga med särskilda behov inte får det stöd de behöver och har rätt till och därmed inte heller får chans att utveckla sin fulla potential; när elever upplever att de bara sitter av sina timmar i skolan utan att lära sig det de känner att de vill och behöver för sina framtida liv som vuxna; när rasism, människofientlighet, hat och våld bara ökar, behöver samhället (och vi människor som utgör det) något helt annat. Det som fungerade för femtio år sedan fungerar inte längre. Det är dags att byta spår!

Och det är här möjligheten av skolan som samhällsbyggare kommer in. Möjligheten att via skolan fylla ett helt annat slags behov, där vi:

 • Slutar stöpa alla i samma form eftersom vi alla är olika men ändå har rätten att få åtnjuta samma status och respekt, eftersom det är innebörden av jämlikhet; 
 • Låter alla få utveckla sina egna intressen och talanger i sin egen takt,  istället för att påtvingas en och samma läroplan.
 • Satsar på sådant ett hälsosamt samhälle verkligen skulle ha nytta av, som till exempel att:

Ta vara på den resurs varje individ utgör. Den individ som känner sig själv, vet vad hon kan och vad hon vill bidra med och som dessutom får tillfälle att göra det, kommer alltid att vara en tillgång för samhället. För att ett samhälle ska vara hälsosamt måste alla få kunna bidra och känna sig behövda. Motsatsen skapar utanförskap, frustration och våld – mot sig själv eller mot andra.

Satsa på att stimulera kreativiteten i allt. Kreativa personer kommer med lösningar, hittar på nya koncept och driver samhället framåt på en mängd olika nivåer. Har vi ens råd att inte prata om vikten av kreativitet när vi diskuterar dagens behov?

Se till att vi prioriterar samarbete, konflikthantering, introspektion och empati. Den människa som känner och förstår sig själv, har lättare att förstå en annan människa. När vi förstår varandra och kan acceptera varandra för de vi är (oavsett om vi tycker om varandra eller ej), kan vi lättare arbeta gemensamt mot samma mål.

Kanske ”dagens behov” handlar om att vara inkluderande och börja tillfredsställa alla de delar som tillsammans utgör hela samhället? Och att kunna tillgodose alla behoven i hela människan, som varje elev utgör.

Dagens skola förebereder eleverna för att möta ett samhälle som inte fungerar för alla. Och då tycks det inte göra något att folk inte passar in eller slås ut för tidigt. Det är ju så resten av samhället ser ut.

Jag vill se en mångfaldsskola som arbetar efter samma värdegrund men där olika pedagogiska former kan samexistera och mötas för att tillfredsställa allas individuella behov. En mångfaldsskola där det finns utrymme för alla att passa in och stimuleras till att bli sitt bästa jag.

Den mängd kompetenta, tillfredställda personer det skulle skapa, och det samhälle de i sin tur skulle kunna alstra, kan jag än så länge bara drömma om.

En förlustaffär? Aldrig! Bara ren vinst – både för samhället och individen.

Hoppet tänds när det självklara inte tas för givet

Ibland tänds mitt hopp. Det är när jag ser att det faktiskt finns folk som vågar kliva ur ramarna för hur saker och ting har sett ut under alltför lång tid; inte tar det självklara för givet; vågar tänka större och öppnare; letar efter möjligheterna och lösningarna istället för att fastna på det första hindret.

Trots att inte alla varken ser det eller håller med mig, är jag övertygad om att skolsituationen i Sverige har nått en uppenbar gräns där vi inte längre kan använda gamla verktyg för att diskutera/tänka fram/finna nya lösningar.

Vi måste våga titta på saker utifrån helt andra perspektiv. Det måste få vara tillåtet att provtänka och provprata innan man bildar sig en fix uppfattning. Vi måste få ha rätt att brainstorma tillsammans om hur vi skulle kunna lösa alla de utmaningar vi står inför – och i en brainstormning är det förbjudet att censurera processen med ett ”NEJ!”. Det stoppar tankeflödet och hindrar effektivt hjärnan från att finna nya vägar att gå.

Just idag tändes mitt hopp när jag läste en artikel av Jens Peter de Pedro publicerad i Dagens Samhälle. Här kommer en uppkäftig fan som vågar utmana hela skolsverige och alla givna åsiktsmaskiner med tankar som ingen annan tycks ens ha nuddat vid. Tankar som är mer än giltiga och dessutom nödvändiga, för vi måste våga se på skolan med helt nya ögon.

Vi står inför en gigantisk lärarbrist som inte kommer att lösas så snabbt som vi behöver. Inte om vi tänker i traditionella banor. Men om vi tänker i helt nya banor, kunde kanske denna lärarbrist som nu ses som ett problem vändas till världens möjlighet: att skapa en helt ny slags skola.

Jag tror att Jens Peter är inne på ett hett spår. Det kanske inte är det enda spåret, men i min mening är det högintressant och bör utforskas noggrant – definitivt inte avfärdas med en fnysning!

Att inte ta det självklara för givet är viktigare än någonsin. Men det krävs mod för att våga se utifrån nya vinklar. Jens Peter visar stort mod. Avfärda honom inte bara för att du aldrig har tänkt i hans banor tidigare. Våga öppna ditt sinne och åtminstone leka med tanken. Utmana dig själv att vara visionär! Sverige behöver det.

Förändring utmanar och provocerar

Många tycks helt överens om att den svenska skolan är på fall. Däremot skiljer sig uppfattningarna diametralt om vad det är som är fel, och debatten går fortsatt varm – med fokus på var det har gått fel och vems felet är.

Det intressanta är den generalla oviljan att hitta lösningar, motståndet mot förändring – samt bristen på visioner.

De få personer som visar framåtanda, som ifrågasätter inte bara systemet i sig utan faktiskt också sitt eget undervisnings- och arbetssätt, som letar och finner nya lösningar – och som dessutom är generösa nog att dela med sig av dem! – hängs ut i media på ett sätt jag står mållös inför.

De blir misstolkade, felbedömda, påhoppade, hånade och virtuellt kölhalade. Och det enda jag kan tänka är hur oerhört orättvist det är.

Vi talar föregångare och visionärer, nydanare och pionjärer inom sina områden. Personer som vill uppnå positiva förändringar och på så sätt bidra till en bättre skola – och faktiskt ett bättre samhälle. Personer som inte bara tycker, utan faktiskt gör något. Personer som vi borde lyfta, applådera och lära av.

Man behöver inte gilla allt, och det är sällan saker och ting är helt svartvita, men om vi vill förbättra skolan kan vi inte bara stänga ner, säga nej till allt nytt och slå alla nydanare på käften. Förändring kräver lite mer än så.

Förändring både utmanar och provocerar eftersom den tvingar oss att ifrågasätta oss själva och vårt förhållningssätt, samtidigt som vi tvingas öppna upp för något helt annorlunda. Och det i sin tur innebär också att vi måste vara beredda att inse att vi ibland faktiskt har fel, och ödmjukt kunna medge att det är möjligt att vi kanske inte har tänkt på allt trots den erfarenhet vi har som lärare. Tänk om – bara tänk om! –  det faktiskt kanske vore så att vi skulle kunna utvecklas och lära oss att göra saker på ett vis som fungerar ännu bättre för våra elever. Vem skulle vilja säga nej till något sådant?

Det jag ser under allt motstånd, är en rädsla för att behöva ifrågasätta sig själv och sina egna metoder, motstånd mot allt som liknar förändring och en ovilja till att med ett öppet hjärta och ett nyfiket sinne ta emot nya idéer med åtminstone ett ”Varför inte? Hur skulle det kunna se ut om vi prövade att göra annorlunda?”

I det ljuset är det självklart enklare att kritisera och fördöma hellre än att själv föreslå andra exempel på kreativa lösningar. För det är inte kreativt att upprepa gamla sanningar och cementerade tillvägagångssätt, samtidigt som man hackar ner på den som föreslår nya vägar att gå.

Jag är dessvärre övertygad om att själva grundproblemet ligger i det faktum att när vi tittar på förändringar inom skola, går vi utan undantag in på detaljnivå. Det kan vara läxor, läsning. prov eller betyg. Kruxet är att innan vi på allvar kan tro att vi ska kunna utveckla svensk skola, måste först vi ha visioner om vilken typ av skola vi vill ha, och vilket slags samhälle vi vill skapa – för båda hör ihop och varken kan eller bör ses separat. Men de visionerna saknas fullständigt.

Detta är en oerhörd utmaning, men det är den vi står inför. Förändringarna som skulle komma ur det är oöverskådliga.

Jag säger inte att förändring är lätt, det är det sällan. Men det är den enda vägen framåt.

Fram för en konstruktiv och kreativ dialog

2014 blev året då jag började skriva mitt bokmanus. Som en följd av det, blev 2014 också året då jag startade ett twitterkonto och via det fick kontakt med, och lite smått började lära känna, personer med stort hjärta och en passion för att bygga en annorlunda värld: Helena Roth och Fröken AnnSkolvåren, samt Läxfritts Pernilla Alm. Modiga nytänkande visionärer alla tre!

2014 är också året då jag om och om igen fått tillfälle att fundera över hur debatt drivs i Sverige, och hur illa jag tycker om hela konceptet i sig med den för- och emotmentalitet som råder. Den kännetecknas nämligen av ett från början stängt sinne: jag har rätt och du har fel.

Svart eller vitt. Gråtonerna lyser med sin frånvaro, och nyfikenheten likaså.

En total polarisering av cementerade uppfattningar. Åsikter som alltsomoftast bygger på två antaganden:

 1. jag är övertygad om att jag har rätt
 2. jag är övertygad om att jag helt och hållet vet vad du tycker – och du har FEL

Och jag undrar som vanligt: hur långt kommer man egentligen med den typen av attityd?

Är målet med en debatt enbart att övertyga den andre om den egna förträffligheten (gärna utrustad med ett slagträ i ena handen)?

För om så är fallet tycker jag hela begreppet är förlegat. Vi behöver inte mer av den varan. Det är just den mentaliteten som skapar en blockpolitik som snubblar på sina egna fötter, nationalism, rasism och mycket annat av det skräp som förmörkar vår värld.

Så som begreppet ”debatt” tolkas i Sverige, har det utvecklats till ett okonstruktivt forum där det enda som gäller är att skrika högst och höras mest, men där ingen lyssnar.

Om jag fick bestämma, borde vi hellre skapa en kreativ dialog präglad av öppenhet, nyfikenhet, en vilja att tänka om och lära nytt.

Varför? Därför att en debatt à la Sverige inte leder någonvart. Konstruktiva förslag som läggs fram sågas utan vidare diskussion – och utan att motdebattörerna ens har något mer att komma med än gamla cementerade åsikter som befäster en värld som faktiskt inte fungerar särskilt bra.

Att ifrågasätta sina egna tankar och nyfiket öppna upp sinnet för ett annat sätt att göra saker på, premieras inte enligt debattmodellen. Och då anser jag att vi har ett problem här i samhället. För hur ska vi kunna gå framåt om vi inte kan ifrågasätta gamla sanningar och öppna upp för nya möjligheter?

För att kunna göra det måste vi lämna för- och emotmentaliteten bakom oss. Vi måste inse att en person (eller ett parti för den delen) aldrig kan sitta inne med alla svaren och lösningarna. Styrkan ligger i att kunna omfatta många olika åsikter och bygga vidare på det – i samverkan och i samråd över alla de gränser som vi själva har skapat.

Just när jag sitter och tänker på detta, dyker en artikel av Troed Troedson upp som ett ljus i mörkret: På tvären blir 2015 ett verkligt nytt år. Jag hoppas att han har rätt, för mer än någonsin behöver vi en nyording, med nya idéer, nya människor och nya lösningar. Öppenhet, nyfikenhet och en kreativt konstruktiv dialog som skulle kunna följa tre enkla regler:

 • Speak with intention
 • Listen with attention
 • Provide for everyone´s well-being

Gott Nytt År på er!

Om allt vore tillåtet och ingenting omöjligt

Vi är många som upplever att skolsystemet står inför en kollaps. Paniken är tydlig. Det går ju inte direkt att sätta skolan på paus ett par år medan man omarbetar allt tills det är färdigt att lanseras.

I jakten på svar är det lätt att man tappar huvudet och glömmer att lösningar i stil med plåster på ett brutet ben inte fungerar.

Trots att tiden är knapp och kanske just för att paniken är så stor, är det viktigare än någonsin att våga ta ett steg tillbaka, andas och våga ställa de stora frågorna. Jag skulle vilja påstå att det inte bara är viktigt, utan att det faktiskt är absolut nödvändigt. Att ställa frågor öppnar upp. Att alltför kvickt hitta färdiga svar stänger ner.

Vi har inte råd att tappa bort oss i små detaljer som inte leder någonstans i det långa loppet. Det handlar inte om läxor vs. inga läxor, eller betyg vs. inga betyg. Det är detaljer som inte är relevanta på det stadie där vi befinner oss.

Och var befinner vi oss då? Det beror nog på vem man frågar, men enligt mig är det tydligt att vi måste backa bandet och börja från början. Det handlar om något så grundläggande som att definiera vår människosyn och våra värderingar.

Eftersom vi ändå inte vet hur världen kommer att se ut i framtiden, kanske det vore betydelsefullt att istället börja med att reflektera över vilken typ av värld vi skulle vilja ha? För även om det kanske inte känns så, har vi faktiskt makten att påverka åt vilket håll vi går. Alltså:

Vilken slags värld vill vi att våra barn växer upp i?
Hur skulle vi önska att våra barn fick utvecklas?
Vad för slags liv skulle vi vilja att våra barn fick möjligheten att leva?

Jag tror att det är här vi måste börja. För hur ska vi kunna göra någonting åt skolan om vi inte ens har definierat vad det är vi vill – i grunden?

Tänk om prioriteten vore att anpassa skolan till våra barns behov och till vår vision av den slags framtid vi skulle vilja ha?

Vi kanske helt enkelt skulle passa på och omdefiniera vad en skola är, bör eller kan vara. Det borde vara dags för det nu.

Vad är det vi skulle kunna ge våra barn som de alltid kan falla tillbaks på så att de kan känna sig trygga i sig själva och i det de kan, trots att vi inte vet, och kanske i synnerhet just eftersom vi inte vet, inför vilken värld vi måste förbereda dem?

Jag tror att vi står inför en otrolig möjlighet. Vi har faktiskt tillfälle att helt kliva ur alla idéer vi har om vad en skola är och vad den ska vara till för. Det borde inspirera enormt att tänka i banor av hur det skulle kunna se ut om vi bara började i en annan ände.

Jag menar, varför inte? Varför inte tänka tvärtom och utgå ifrån vad vi egentligen skulle vilja ha och vad vi skulle vilja kunna erbjuda våra barn?

Hur skulle skolan kunna se ut om målen byggde på det istället? Vad skulle den fokusera på? Vad skulle den lära ut? På vilket sätt?

Om allt vore tillåtet och ingenting omöjligt…

 

1011_10151972854694105_383569100_n

Barnen i Papalotes ett-tvåa har gjort en organisk sallad

Inlägget har tidigare publicerats på Skolvåren