ALF Summer Åland

Headers

En intensiv, upplevelsebaserad kurs i agila metoder och självstyrd inlärning
Under en vecka erbjuder vi en intensivkurs i agila metoder och självstyrd inlärning. Kursen är till för föräldrar, lärare och rektorer som vill bli bättre på att tillgodose individens behov samt utveckla en medveten kultur av tillit, samtycke och respektfull kommunikation.  

Verktyg för ökad kreativitet och effektivitet
Som kursdeltagare får du lära dig:

  • Konkreta agila verktyg
  • Metoder för tillitsskapande kommunikation
  • Hur samskapande stimulerar utveckling

Kursen är upplevelsebaserad, vilket ger mycket konkreta insikter i hur självstyrd inlärning och agila metoder fungerar i praktiken samt hur du lägger grunden till en autentisk, öppen och trygg miljö.

Kursen riktar sig till föräldrar, lärare och rektorer som vill:

  • Skapa en miljö där barnens röster blir hörda
  • Stimulera till eget ansvar, initiativ- och problemlösningsförmåga
  • Öka individens inflytande genom metoder för samskapande
  • Skapa en transparent och öppen miljö
  • Utveckla kreativa arbetssätt som gör det lättare att möta nya utmaningar

Praktisk information
Kursen faciliteras av:
Rebecka KoritzAgile Learning Facilitator, Teacher Trainer, föräldracoach, kursledare och föreläsare. Rebecka har startat tre alternativa skolor i Mexiko, varav den senaste är ett Agile Learning Center som bygger på principerna av självstyrd inlärning. Hennes bok, En skola från scratch, som kom ut 2016 handlar om varför det är dags att tänka helt om kring skola och inlärning.
Liam Nilsen – Agile Learning Facilitator, Learning Experience Advisor på Lego Foundation. Liam växte upp i USA i en bikulturell familj, och har aldrig gått i skolan utan fått styra helt fritt över sin egen  inlärning.

Plats: Åland
Datum: 15-21 juli 2019
Kursavgift: 450 Euro (exkl. moms)

Anmälan görs genom att klicka på den här länken och fylla i informationen.

Obs!
Vi som organiserar kursen är ett effektivt men litet team. Det innebär att anmälan är bindande och att vi dessvärre endast kan betala tillbaka kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Viktigt att veta innan du anmäler dig
Eftersom kursen handlar om agila metoder och självstyrd inlärning, är deltagarnas aktiva medverkan en förutsättning. Det betyder att varje deltagare behöver vara fysiskt och mentalt närvarande och aktivt delta i processen. Om du är osäker på vad det innebär eller har andra frågor är du varmt välkommen att kontakta Rebecka Koritz på rebecka@alc.network

Bakgrund
Agilitet är ett samlingsord för flexibilitet, anpassningsförmåga och rörelse – saker som vi alla behöver för att kunna fungera i dagens föränderliga samhälle.

En agil organisation kan agera snabbt och effektivt på möjligheter och risker som uppstår både internt och i den externa miljön. Kreativitet, effektivitet och produktivitet ökar samtidigt som individen når större frihet och inflytande. Kort och gott: både organisation och individ mår och gör bättre.  

Ett samlat agilt arbetssätt uppstod först inom mjukvarubranschen i USA år 2001. Sedan dess har modellen vidareutvecklats och spritts till företag, organisationer och alternativa skolor – bland annat så kallade Agile Learning Centers (ALCs), demokratiska skolor där barn och ungdomar själva kan styra över sin egen inlärning.

Vill du veta mer? Kontakta Rebecka Koritz: rebecka@alc.network eller gå med i vår Facebookgrupp för att hålla dig uppdaterad!

 

Annonser