Agil inlärning

IMG-20170304-WA0103Agil inlärning innebär att barn och unga (och naturligtvis även vuxna!) får möjlighet att själva strukturera sin tid och sina aktiviteter, och skapa gemensamma överenskommelser samt se till att de efterlevs och/eller anpassa dem om de inte fungerar.

Inom agil inlärning använder vi oss bland annat av samma agila verktyg som inom software-världen där företag som Google och Yahoo använder dem aktivt i sin organisationer.

IMG-20170304-WA0106Agila verktyg förbättrar en organisations eller ett företags anpassningsförmåga, och används för att skapa en självstyrd miljö, där de anställda tar ansvar för när, hur och var de utför sitt arbete (alla kan hålla koll via en kanban).  

De hjälper till att skapa mer kreativa, lustfyllda och betydligt mer produktiva möten (via gruppdynamiker och en gameshifting board), samt en arbetsmiljö där de anställda löser de situationer som inte flyter och tillsammans utverkar och konstant utvärderar de överenskommelser som gäller (genom en community mastery board). Sammantaget leder alla verktygen till ökad tillit, acceptans för olikheter, kreativitet, motivation, och lusta för alla – vilket naturligtvis resulterar i en större produktivitet.

IMG-20170304-WA0105I en verksamhet för barn och unga bidrar de till att skapa en struktur (om än en lös sådan) kring inlärningen. De underlättar initiativtagandet, förmågan att styra över sin egen tid (time management), men också till att öka anpassningsförmågan (allt blir inte precis som man tänkt sig).

På det hela taget, bidrar de agila verktygen helt klart till att barn och unga blir mer kreativa och självgående – samt till att skapa en medveten kultur.

Maker:S,Date:2017-11-8,Ver:6,Lens:Kan03,Act:Lar02,E-Y

I mitt Agile Learning Center Explora, som jag driver sedan 2016, är det så barnen och ungdomarna arbetar. Vi har inga lektioner, inga lärare, inga kursplaner. Allt bygger på de ungas egen lust, intresse och behov, och utifrån de agila verktygen skapar var och en, enskilt och tillsammans, sin ideala inlärningssituation.

IMG-20170930-WA0026