Ett koncept för framtiden

Explora är ett Agile Learning Center, och ingår i ett nätverk av mikroskolor som bygger på principerna av självstyrd inlärning.

Jag hade under en längre tid studerat unschooling-rörelsen och de demokratiska skolorna på håll, och kände att tanken att lämna över makten över sina liv till barnen, låg helt i linje med det som jag kämpar för dagligen: barns och ungdomars rättigheter.

Sommaren 2016 åkte jag till Charlotte, North Carolina, och utbildade mig till ALF (Agile Learning Facilitator). Tillsammans med ett gäng innovativa och nyskapande visionärer lärde jag mig hur man kan göra för att skapa en hälsosam omgivning där unga människor fritt kan få styra över sina liv. Och i början på september öppnade jag Explora.

img_2646

ALF summer 2016

Jag har en enorm lust att dela med mig av vad vi håller på med i Explora, för det är så nydanande, kreativt och roligt, att jag tycker att alla borde få chansen att se hur det är. Här har vi nämligen ett fantastiskt koncept för en framtida skola som faktiskt fungerar för majoriteten barn: de gillar det!

Inom ALC-nätverket anser vi att människor är naturliga inlärare. Att barn som får följa sin passion gör djupdyk och lär sig mer och snabbare just därför att de själv får välja. Grunden för ett ALC (Agile Learing Center) är tillit. Tillit till varje barns inlärningskapacitet och förmåga att veta vad hon behöver, göra vettiga val, lösa problem och strukturera sin egen tid. Detta innebär rent konkret, att barn som går i ett ALC känner sig respekterade, förstådda samt lyssnade på. Vi arbetar hela tiden aktivt med att skapa en medveten kultur där varje person, ung som vuxen, har rätt att göra sin röst hörd, bli lyssnad på, respekterad och accepterad för den vi är.

ALCs fundament bygger på att inlärning är naturligt och sker hela tiden. Att människan lär genom att fatta beslut och konkreta upplevelser. Framgång för oss definieras av processen där ett barn får ta initiativ, skapa, reflektera och dela med sig. Vårt jobb som ALFs, är att ge barnen ett maximum av stöd men ett minimum av interferens.

Rent konkret innebär det att när mina barn kommer till Explora, informerar vi om det finns några specifika aktiviteter eller andra erbjudanden för dagen. Både badsc_2591rn och vuxna kan välja att erbjuda en aktivitet (spela schack, gå ner till stranden, läsa en bok etc.). Sedan får de en stund att fundera äver vad de vill göra under dagen. Varje intention skrivs ner på en post-it som sätts upp på vår kanban. Det hjälper dem att medvetandegöra hur de vill använda sina timmar i Explora. Sedan drar dagen igång.

Det är ett kreativt kaos. Vissa barn leker kurragömma. Någon sitter och väver. En annan arbetar med lera. Ett barn ligger i hängmattan och vilar. Ett par stycken har tagit fram monopolbrädet och räknar högarna med pengar.

img_20161207_070010img-20170120-wa0013img-20170201-wa0071img-20161206-wa0004

Barnen styr själva över sin tid och vi vuxna har inte rätt att gå in och styra upp den. Det innebär att en aktivitet kan ta fem minuter eller tre timmar. Det beror helt på barnets lust. Vi litar på att de vet vad de behöver. Utifrån ett vuxenperpektiv kan det se skämmande det kaotiskt ut. Men fruktansvärt roligt!

Eftersom vi använder praktiska och konkreta verktyg som kanban, gameshifting board och community mastery board, går våra ideal från att ”låta fina och vidlyftiga” till att bli verkliga och solida. Verktygen erbjuder en visuell feedback till barnen, hjälper dem att styra upp sin tid och sina aktiviteter, klargöra mål och integrera förändringar.

Det gör till eimg-20160907-wa0015xempel att min son som har Aspergers syndrom, fungerar väldigt bra i Exploras format. Visuella hjälpmedel som underlättar förståelsen av vad som sker i kombination med friheten att strukturera sin tid som han vill är han kan var ensam eller med de barn han fungerar väl med, har blivit nyckeln till framgång för hans deltagande.

Eftersom ett ALC betonar vikten av autenticitet (”be real”), att alla har rätt att vara den de är, och respekt och acceptans för olikheter är en grundförutsättning för att vi ska kunna fungera tillsammans,  innebär det natuligtvis att det är lättare för alla (inklusive barn med behov) att skapa sig plats på sina egna villkor.

Det finns mycket mer att säga om den här typen av skolor. Om du är nyfiken på konceptet självstyrd inlärning rekommenderar jag att du sätter tänderna i Free to Learn av Peter Gray. Du kan även kolla in Alliance for self-directed education, eller varför inte titta på videon nedan!