Videointervju på Redefining Education

Här intervjuas jag av Anna Brix Thomsen på Redefining Education: Creating a school from scratch: