Workshops

Jag erbjuder workshops som utmanar ditt tänk och ibland också omdanar det. Min främsta målgrupp: pedagoger och föräldrar.

Om du är intresserad av att jag ska komma och ge en workshop till den grupp du arbetar i, får du gärna höra av dig. För tillfället ger jag två olika kurser:

IMG-20181009-WA0015Mitt barns bästa: 31 augusti-1 september
En tvådagars kurs på åtta timmar bestående av fyra moduler. Den här workshopen är för dig som vill få en fördjupad förståelse för vad barn behöver och är kapabla till. Du får tillfälle att reflektera över din roll i ditt barns liv, och hur du påverkas av samhällets strukturer i ditt sätt att möta och bemöta ditt barn. Om du vill du bli en mer medveten förälder, är denna kurs för dig!

IMG_20181118_071017_640Empatisk kommunikation: 7 september
Detta är en sex timmar lång workshop för dig som vill få ett bättre grepp om vårt främsta redskap i livet: kommunikation. Det spelar ingen roll om du vill bli bättre på att kommunicera med dina barn, din partner, vänner, kolleger eller chefen. Grunderna för en lyckad kommunikation får du här.